KDO JSEM

Jaroslav Šula

 

Telefon:                                       + 420 602 558 852

E-mail:                                          jaroslav.sula@koprivnice.cz
                                                                    j.sula@centrum.cz

Datum a místo narození:              7. července 1948, Kopřivnice

Rodinný stav:                               ženatý

Vzdělání

1967 - 1973                                 Vysoké učení technické, Brno

                                                    Fakulta strojní, obor Dopravní stroje a manipulační zařízení

 

Pracovní zkušenosti

2015 -                                         Odborný poradce

listopad 2011 - 2014                   MěU Kopřivnice
                                                   
                                                    Místostarosta červen/2005 – 2011                      Domov Hortenzie, Frenštát pod Radhoštěm

                                                    Ředitel

 

listopad/1998 – listopad/2004      Senát Parlamentu České republiky, Praha

                                                    Senátor    

– Místopředseda Výboru pro záležitosti EU

– Místopředseda Stálého komise pro krajany žijící v zahraničí

– Místopředseda Ústavně-právního výboru

– Člen Stálé delegace Parlamentu ČR pro spoluprácí s Evropským parlamentem

– Člen podvýboru VZSP pro rodinnou politiku

 

únor/1995 – listopad/1998           Městský úřad, Nový Jičín

                                Vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a bytového hospodářství

– Správa dávek sociální potřebnosti, životní minimum                                       

– Zodpovědnost za nájemní byty v majetku města

 

únor/1990 – prosinec/1994         Městský úřad, Kopřivnice

                                                    Zástupce starosty města Kopřivnice

– Zodpovědnost za sociální věci, kulturu, sport

– Řízení Městské policie, technické služby města

 

září/1973 – únor/1990                 Tatra Kopřivnice, a.s.

– Postupně jako konstruktér naftových motorů v technickém vývoji, projektant technologie v závodě autoopraven, posléze vedoucí projekční skupiny ve výzkumném ústavu podniku Tatra

 

Znalostí

Jazykové znalostí:                        německý, srbochorvatský, ruský jazyk (pasivní znalost)

Počítačové znalosti:                     správa souborů, MS Office (Word, Outlook), Interent

Řidičský průkaz:                           skupiny A, B, C – od roku 1967

v roce 1996 získal:                       Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, dle vyhlášky MV ČR

                                                    260/1991Sb. - pro výkon činnosti na úseku sociální péče

 

Další společenské aktivity

– politická činnost na celostátní, okresní i místní úrovní

– člen výboru spolku Katolická beseda

 

Zájmy

historie, cyklistika, turistika, tenis, lyžování, četba knih