Aktuality

Volby do krajského zastupitelstva 2016

3.10.2016 14:03:21

 „Vždy se snažím hledat řešení a rozhodovat se znalostí věcí a v souvislostech. Podporuji ekonomicky úsporná řešení okolo nás, s citlivostí k životnímu prostředí.
 

Hrozby a naděje 4/7

23.2.2016 8:48:38

 Kopřivnice, dynamické město s významnými rodáky

 

Zatímco Kopřivnice byla ještě do roku 1910 vesnicí a stala se městysem, teprve v roce 1948 byla povýšena na město. V průběhu doby nastal prudký rozvoj průmyslu a řemesel, rozvíjela se tehdejší kočárovka, pozdější podnik Tatra, jejímž původním zakladatelem byl pan Ignác Šustala. Tehdy vzrostl počet obyvatel na pětinásobek, mezi léty 1850 až 1948. Teprve rozvojový záměr podniku Tatra, v 70. až 80. letech minulého století, způsobil novou vlnu také v rozkvětu města, došlo k prudké výstavbě bytů a dalších služeb a počet obyvatel se zvýšil z cca pěti tisíc v roce 1948 na dvacet jedna tisíc v roce 1989. Nepovedenou privatizací podniku Tatra, formou kuponové privatizace, byla Kopřivnice a okolí postižena velkým propouštěním z práce, s dlouhodobým útlumem výroby nákladních automobilů.

 

Hrozby a naděje 7/7

7.3.2016 10:56:45

 Globální svět v roce 2016 a co dál ?

Lidstvo prchá před nedostatkem, nejistotami a nebezpečím, zvláště když vidí prostřednictvím standardních a sociálních sítí, že jinde jsou přebytky a relativní bezpečí. A jakou roli v tom hraje svoboda ? Toť otázka.

Demokracie, svobody a lidská práva jsou základními stimuly euro-americké společnosti, tzv. západní kultury. Mluvíme o zemích se zavedenou  parlamentní demokracií, kde základní svobody jsou přijímány jako ústavní princip.

 

Hrozby a naděje 6/7

7.3.2016 10:54:36

 Poznat sám sebe, kam kráčím ?

 

Všeobecně se soudí, že v současné době žijeme, jako Evropané, Češi, ve společnosti nejvyššího blahobytu, jaký kdy tady byl. Přesto mnozí nejsou spokojeni se svým životním údělem, dychtí stále po něčem dalším a novém, nabídky jsou docela pestré, reklamy se předhánějí jak nalákat další jedince. Kup si, pořiď si, zabav se !

Přes četná spojení moderního člověka v sociálních sítích se mnozí i dnes cítí osamělí. Bez ustání jsou na cestě virtuálním i reálným světem. Vnější neklid je přitom často výrazem hluboko vězící vnitřní osamělosti.

Je potřeba se dozvědět něco více o sobě, co nás nastartuje přes vnitřní pokoj dále ke zdravému a radostnému životu.

 

Hrozby a naděje 5/7

7.3.2016 10:52:31

 Rodina, její uznání a podpora

 

Proč by měla být rodina preferována ? Je to ještě moderní ? A co manželství ? Relativizace všehomíra ve společnosti působí spíš proti zavedeným institucím. Podívejme se tedy na roli  a důležitost funkce rodiny i v tomto 21. století pro udržení harmonie a řádu v lidském společenství. 

 

Hrozby a naděje 3/7

22.2.2016 14:06:44

 Naše Česko

 

Žijeme nějak rychleji, v prostoru plném negací a zla. Mediální svět zaplavuje naše bytí, kauza přebíjí kauzu, aby se na tu dřívější rychle zapomnělo. Pokud se podíváme na současné hrozby, je to především politická řevnivost opozice vůči koalici, povětšině nekonstruktivní, záležitosti k řešení se neposouvají kupředu pozitivním směrem. Bohužel to není jev pouze současného volebního období, je to obraz postupné vyprázdněnosti politické kultury jednotlivých subjektů na politickém hřišti. Křičet proti něčemu za každou cenu, protože se na to slyší, je úpadkovou politikou, spíše politikařením, které nic dobrého neřeší, pouze znepokojuje a rozděluje občany, potažmo voliče.
 

Hrozby a naděje 2/7

18.1.2016 10:37:56

 Státy Evropské unie a budoucnost

 

Evropa a Unie, to je hlavně Francie a Německo, tam to všechno začalo po II. světové válce pro uchování budoucího míru, historicky vůdčí země tohoto regionu, dle své velikosti a síly. Francie jde spíše liberální cestou, Německo bylo vždy konzervativnější, severské země spíše otevřenější, ty z jihu zase radostnější. A co my, co Česko ? Jací vlastně jsme ? Kam se kloníme ? Co můžeme dát Evropě ?

 

Hrozby a naděje 1/7

15.1.2016 10:35:22

 Vše souvisí se vším, události je třeba posuzovat v širším kontextu. To je základ pro hledání správných řešení.
Žijeme v době narůstající intenzity celosvětových nepokojů, lidé se dali do pohybu za zdánlivě lepším životem, exodus z jihu a východu směrem na sever a na západ. 
 

Nejčtenější články