Hrozby a naděje 1/7

Hrozby a naděje 1/7

15.1.2016 10:35:22

 Vše souvisí se vším, události je třeba posuzovat v širším kontextu. To je základ pro hledání správných řešení.
Žijeme v době narůstající intenzity celosvětových nepokojů, lidé se dali do pohybu za zdánlivě lepším životem, exodus z jihu a východu směrem na sever a na západ. 

 

 Nerozumíme tomu, jakoby se ze života vytrácely hodnoty na které od nepaměti sázíme, náš život je mediálně bombardován negacemi všeho druhu.

Jsme jako lidstvo modré planety v ohrožení ? Jaké jsou současné hrozby a jaké naděje ? Můžeme jako státy, komunity či jednotlivci s tím něco dělat ? Jsme vůbec připraveni na jednotlivé hrozby ? A jaké máme naděje ? To vše jsou otázky hodné zamyšlení.

Hrozby a naděje jsou jako kyvadlo života, které rovnoměrně kmitá kolem rovnovážné polohy, zleva doprava a zprava doleva, menší či větší výkyvy hrozeb  na jednu stranu je třeba eliminovat obdobnými výkyvy pro naději na straně druhé. Očekávanou hrozbu je nutno vyvažovat nadějí, že situaci zvládnu. Stabilitou je dosažení vnitřního pokoje pro jednotlivce, společenství nebo zemi. Cílem je zvládnout jakýkoliv stres či strach. Úkolem doby je eliminovat hrozby hledáním adekvátních nadějí pro vyrovnaný a šťastný život.

Základními podmínkami pro kvalitní život každého jedince, resp. lidstvo jsou elementární jistoty a osobní bezpečí. Co je pro mne dlouhodobou životní jistotou, což je jakási konstanta, to musím chránit. Pokud se ukáže hrozba, že jistotu ztrácím, musím vše vyvažovat nadějí, že se tak přesto nestane. Pak jsem schopen si zachovat vnitřní klid a nastálou situaci zvládnout.

Stejně je tomu s bezpečím. Země si odedávna hlídaly své hranice před nepřítelem, proti hrozbám vnějšího útlaku stály naděje, že obrana země a jejich občanů je dostatečně silná a odolná. Pak jsou občané úzce spjati se svou zemí, s důvěrou jsou ochotni tomu napomáhat.

Naděje je tedy motorem života, odpovědí na jakoukoliv hrozbu a její eliminaci.

Bezpečnostní situace ve světě se dramaticky mění ve druhé polovině dvacátého století a to mísením lidí a kuĺtur, vyvrcholením je současné 21. století. Bezpečné země se zavedenými demokraciemi náhle čelí barbarským hrozbám, jako vystřiženým ze středověku. Evropa je infikována hrdlořezy, ozbrojenými jednotlivci či skupinami, pro které ani jejich vlastní život nemá žádnou cenu a proto jsou připraveni v různý čas a na různých místech zabíjet nic netušící pokojné občany.

Je to hrozba, která má vyvolávat obecný strach z násilí, na které není Evropa evidentně připravena. I tyto hrozby je však třeba vyvažovat nadějemi, že existují cesty k zajištění bezpečí. Úkolem doby je společný postup Evropy, především jak zabránit relativizaci hodnot a uhájení zavedených vzorců chování. Na úkor práv jednotlivců bude třeba posílit funkce státu pro adekvátní obranu. Evropa si nesmí nechat vnutit chaos a násilí jiných kultur. Odpovědnost je stejně jako na současných představitelích demokratické moci, tak i na občanské společnosti, resp. každém jedinci. Potřeba je jednat a to právě tady a teď.

 

Ing. Jaroslav Šula                                                                   Kopřivnice, 14. prosince 2015

 

 

 

 

 
Sdílet článek:Přidat k Yahoo Bookmarks Přidat k Facebook Přidat k Delicious Přidat k Twitter Přidat k StumbleUpon Přidat k MySpace Přidat k Google Bookmarks

Nejčtenější články