Hrozby a naděje 4/7

Hrozby a naděje 4/7

23.2.2016 8:48:38

 Kopřivnice, dynamické město s významnými rodáky

 

Zatímco Kopřivnice byla ještě do roku 1910 vesnicí a stala se městysem, teprve v roce 1948 byla povýšena na město. V průběhu doby nastal prudký rozvoj průmyslu a řemesel, rozvíjela se tehdejší kočárovka, pozdější podnik Tatra, jejímž původním zakladatelem byl pan Ignác Šustala. Tehdy vzrostl počet obyvatel na pětinásobek, mezi léty 1850 až 1948. Teprve rozvojový záměr podniku Tatra, v 70. až 80. letech minulého století, způsobil novou vlnu také v rozkvětu města, došlo k prudké výstavbě bytů a dalších služeb a počet obyvatel se zvýšil z cca pěti tisíc v roce 1948 na dvacet jedna tisíc v roce 1989. Nepovedenou privatizací podniku Tatra, formou kuponové privatizace, byla Kopřivnice a okolí postižena velkým propouštěním z práce, s dlouhodobým útlumem výroby nákladních automobilů.


 

 Tehdy vyvstal nesnadný a velký úkol před novým samosprávným vedením města a brzy byla rozpracována příprava pro vznik nové průmyslové zony na zelené louce tak, aby mohlo dojít ke vstupu nových podnikatelských aktivit do města. Město tak bylo připraveno mezi prvními v rámci kraje, což se stalo jasnou výhodou. Dnes je nová průmyslová oblast zaplněna sedmi výrobními podniky, které v součtu zaměstnávají téměř šest tisíc lidí. Spolu se současnou postupnou stabilizací Tatry se nyní naše město řadí k oblasti s nejnižší nezaměstnaností v rámci celé země.

 

Aby město i nadále dobře prosperovalo a zabezpečovalo kvalitní život pro své obyvatele, je také potřeba jednoty ve vedení města a městské radě při plánování a realizaci investičních záměrů a zabezpečování dynamického pulzu života ve městě. Rada na základě spolu-práce a hledání těch nejlepších správných řešení nesmí být jednotlivci oslabována a společné většinové rozhodnutí, které se přijme, nemůže být dále jedinci zpochybňováno. Pokud nejde o překážku výhrady svědomí. Každý radní se v jednotlivé věci rozhoduje za sebe, ale co se schválí, je následně prosazováno společnými silami. Jinak to nejde, aby se úspěšně realizovaly přijaté záměry města.

 

Společně nás také naplňuje hrdost na významné osobnosti, které se v našem městě narodily. Jde o světového malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana a dále světově uznávaného sportovce a čtyřnásobného olympijského šampiona Emila Zátopka.  Již v minulém volebním období připravovalo vedení města záměr doplnit tři okružní křižovatky ve městě třemi symboly a to připomínkou Ignáce Šustaly a Tatry, Zdeňka Buriana a Emila Zátopka. Bylo by velmi dobré tento záměr dovést k realizaci, s připomínkou domácím i návštěvníkům města, že si svých významných rodáků vážíme.

 

 

 

Ing. Jaroslav Šula                                                                                          14. února 2016

 

 

 

 
Sdílet článek:Přidat k Yahoo Bookmarks Přidat k Facebook Přidat k Delicious Přidat k Twitter Přidat k StumbleUpon Přidat k MySpace Přidat k Google Bookmarks

Nejčtenější články